Grčki jezik...je indoevropski jezik i danas ga preko 12 milioni ljudi govori kao maternji jezik. Od njih ca. 9 miliona živi u Grčkoj, a ostali deo na Kipru, u Nemačkoj i drugim zemljama. U prevodilaštvu se cene prevoda odredjuju za jednu autorsku (prevodilačku) stranicu, koju čine 1800 karaktera sa razmakom, što se izračunava kompjuterski. Karakteri su slova i brojevi.

Procena vrednosti prevoda na osnovu originalnog teksta koji treba da se prevede je približna, jer se konačna cena prevoda temelji na ukupnom broju karaktera u prevedenom dokumentu. Ukupan broj karaktera deli se sa 1800 i na taj način se dobija broj prevedenih autorskih (prevodilačkih) stranica koji služi za obračun. To je internacionalno prihvaćen prevodilački standard.

Minimalna obračunska jedinica je jedna prevodilačka strana, a kada prevod ima više od 1 prevodilačke stranice broj strana se zaokružuje na pola strane.

U cenu prevoda uračunato je lektorisanje.

Za veći broj stranica odobravamo popust.

Možete nam doneti ili mailom poslati dokument i u kratkom vremenskom roku ćemo izvršiti orijentacionu procenu broja prevodilačkih strana, kako biste imali uvid u ukupnu cenu prevoda.


Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs
Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad