Agencija za prevodilačke usluge

- Prevodilačka usluga kakva Vam je potrebna
Kako doći do nas ::: Mapa ::: 021 4727-988, 063 525-988 ::: Kontakt
 

Prevođenje
Sudski tumači-Sudski prevodioci


O prevodilačkoj agenciji

Vrste usluga

Oblasti prevođenja

Lična dokumenta

Pravna lica

Odlike našeg rada

Lokalizacija/Web

Korisne informacijewww.prevodi-konekta.co.rs
Odlike našeg rada

- Kvalitet
- Rokovi
- Cene i način obračuna
- Diskrecija
- Posledice lošeg prevoda
- Zakazivanje

Cene i način obračuna Za svaki dokument na jezicima koji prevodimo Vam nudimo i mogućnost overe stalnog sudskog tumača-sudskog prevodioca.

U prevodilaštvu se cene prevoda odredjuju za jednu autorsku (prevodilačku) stranicu, koju čine 1800 karaktera sa razmakom, što se izračunava kompjuterski. Karakteri su slova i brojevi.

Procena vrednosti prevoda na osnovu originalnog teksta koji treba da se prevede je približna, jer se konačna cena prevoda temelji na ukupnom broju karaktera u prevedenom dokumentu. Ukupan broj karaktera deli se sa 1800 i na taj način se dobija broj prevedenih autorskih (prevodilačkih) stranica koji služi za obračun. To je internacionalno prihvaćen prevodilački standard.

Minimalna obračunska jedinica je jedna prevodilačka strana, a kada prevod ima više od 1 prevodilačke stranice broj strana se zaokružuje na pola strane.

U cenu prevoda uračunato je lektorisanje.

Za veći broj stranica odobravamo popust.

Možete nam doneti ili mailom poslati dokument i u kratkom vremenskom roku ćemo izvršiti orijentacionu procenu broja prevodilačkih strana, kako biste imali uvid u ukupnu cenu prevoda.


 Pravna lica

Prevodilačka agencija KONEKTA iz Novog Sada pruža domaćim i stranim pravnim licima profesionalne prevode sa/na preko 15 svetskih jezika, bez ili sa overom ovlašćenog sudskog tumača - sudskog prevodioca. Takav prevod mnogi nazivaju sudski prevod ili sudska overa prevoda, a radi se prevodu sa overom sudskog prevodioca, koga je imenovao sud.
  Lična dokumenta

Prevod ličnih dokumenata vrše prevodioci, tj. sudski tumači-sudski prevodici za nemački jezik, engleski, francuski, italijanski,ruski, španski, slovački, hrvatski, slovenački itd. i odnosi na: prevod dokumenata za vize, prevod izvoda iz matične knjige, prevod uverenja, prevod potvrde, prevod izjave, prevod odluke, prevod rešenja, prevod svedočanstva, prevod diplome, prevod dodatka diplomi, prevod certifikate, prevod saobraćajne i vozačke dozvole, prevod ugovora, prevod punomoći, prevod haškog apostila i dr.

 
Kontakt za sve informacije u vezi prevodjenja i dogovaranja termina:

Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs

Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad


Mapa
Kako doći do nas...


Jezici sa/na koje prevodimo:


Nemački jezik


Engleski jezik


Francuski jezik


Italijanski jezik


Ruski jezik


Španski jezik


Mađarski jezik


Rumunski jezik


Poljski jezik


Hrvatski jezik


Slovenački jezik


Slovački jezik


Ukrajinski jezik


Makedonski jezik


Bugarski jezik


Grčki jezik


Jezik nije samo sredstvo sporazumevanja, nego i povezivanja.Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs

Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad