Agencija za prevodilačke usluge

- Prevodilačka usluga kakva Vam je potrebna
Kako doći do nas ::: Mapa ::: 021 4727-988, 063 525-988 ::: Kontakt
 

Prevođenje
Sudski tumači-Sudski prevodioci


O prevodilačkoj agenciji

Vrste usluga

Oblasti prevođenja

Lična dokumenta

Pravna lica

Odlike našeg rada

Lokalizacija/Web

Korisne informacijewww.prevodi-konekta.co.rs
Lična dokumenta

- Lična dokumenta

Lična dokumenta Za svaki dokument na jezicima koji prevodimo Vam nudimo i mogućnost overe stalnog sudskog tumača-sudskog prevodioca.

Mi prevodimo, izmedju ostalih, sledeća lična dokumenta:
• Dokumenta za vize (turistička viza, tranzitna viza, boravišna dozvola...)
• Dokumenta za rad u inostranstvu (za radne dozvole za Nemačku, Švajcarsku,
Austriju, Ameriku, Kanadu, Ujedinjene Arapske Emirate...)
• Dokumenta za državljanstvo (madjarsko državljanstvo, srpsko državljanstvo,
nemačko državljanstvo, austrijsko državljanstvo…)
• Izvodi iz matičnih knjiga (izvod iz matične knjige rodjenih, izvod iz matične
knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih)
• Svedočanstva i diplome osnovne i srednje škole, fakulteta, dodatak diplomi,
transkripti(uverenja sa ispitima)
• Radne knjižice, pripravničke knjižice
• Dokumenta za studiranje u inostranstvu (dokumenta za upis na studije, nastavak
studija...)
• Dokumenta za venčanje (izvod iz matične knjige rodjenih, izvod iz matične knjige
venčanih, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, uverenje o
slobodnom bračnom stanju, uverenje o prebivalištu, uverenje o nekažnjavanju…)
• Povrde, izjave, rešenja, sertifikati, saobraćajne i vozačke dozvole, ugovori,
molbe, zahtevi...
• Dokumenta za penzije (potvrda o životu, rešenje o penziji…)
• Saobraćajne i vozačke dozvole
• Izvod iz katastra
• Izvod iz banke
• Punomoći
• Dokumenta SUD-a (uverenje o nekažnjavanju, presude, odluke, rešenja o
nasledjivanju, presude o razvodu braka…)
• Dokumenta MUP-a (policije) (uverenje o nekažnjavanju, uverenje o prebivalištu…)
• Medicinska dokumentacija (lekarski nalazi, otpusne liste…)
• Biografja (CV)
• Prevodi apostila

kao i puno drugih vrsta dokumenata.


 Pravna lica

Prevodilačka agencija KONEKTA iz Novog Sada pruža domaćim i stranim pravnim licima profesionalne prevode sa/na preko 15 svetskih jezika, bez ili sa overom ovlašćenog sudskog tumača - sudskog prevodioca. Takav prevod mnogi nazivaju sudski prevod ili sudska overa prevoda, a radi se prevodu sa overom sudskog prevodioca, koga je imenovao sud.
  Lična dokumenta

Prevod ličnih dokumenata vrše prevodioci, tj. sudski tumači-sudski prevodici za nemački jezik, engleski, francuski, italijanski,ruski, španski, slovački, hrvatski, slovenački itd. i odnosi na: prevod dokumenata za vize, prevod izvoda iz matične knjige, prevod uverenja, prevod potvrde, prevod izjave, prevod odluke, prevod rešenja, prevod svedočanstva, prevod diplome, prevod dodatka diplomi, prevod certifikate, prevod saobraćajne i vozačke dozvole, prevod ugovora, prevod punomoći, prevod haškog apostila i dr.

 
Kontakt za sve informacije u vezi prevodjenja i dogovaranja termina:

Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs

Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad


Mapa
Kako doći do nas...


Jezici sa/na koje prevodimo:


Nemački jezik


Engleski jezik


Francuski jezik


Italijanski jezik


Ruski jezik


Španski jezik


Mađarski jezik


Rumunski jezik


Poljski jezik


Hrvatski jezik


Slovenački jezik


Slovački jezik


Ukrajinski jezik


Makedonski jezik


Bugarski jezik


Grčki jezik


Jezik nije samo sredstvo sporazumevanja, nego i povezivanja.Tel.: 021 4727-988
Mob.: 063 525-988
kontakt@prevodi-konekta.co.rs

Ignjata Pavlasa 4 - Pozorište mladih (glavni ulaz, poslednji sprat)
21000 Novi Sad